Starters op de woningmarkt zonder vast contract

De bank verstrekt het liefst een hypotheek aan een werknemer met een vast contract, maar een vast contract hoeft niet altijd de norm te zijn. Er zijn ook mensen met een vast contract die niet zo’n goed perspectief op de arbeidsmarkt hebben. En flexwerkers kunnen juist hele goede arbeidskansen hebben. Hoe kun je dat zichtbaar maken voor een geldverstrekker?

Je kunt kijken naar het verleden, het heden of de toekomst. Als je naar het verleden kijkt, zijn er twee manieren. De traditionele manier is: je baseren op het gemiddelde van de laatste jaaropgaven. Dat gemiddelde ligt vaak lager dan het huidige salaris en dit is een al lang geaccepteerde manier om het inkomen te bepalen. Maar als je aan het einde van een kalenderjaar zit en inmiddels fors meer bent gaan verdienen, dan zit dit salaris nog niet in het gemiddelde. Door digitalisering is er inmiddels een verbeterde versie. Ze noemen dit “inkomensbepaling loondienst”. Hierbij worden bij het UWV digitaal de gegevens opgehaald en vervolgens het gemiddelde van de afgelopen 36 maanden bepaald. Dit is tussen de een en de twaalf maanden actueler dan het gemiddelde van de afgelopen drie kalenderjaren.

Kijk je naar het heden, dan is een werkgeversverklaring met intentie de manier om het inkomen te bepalen. Een werkgever verklaart dat hij bij gelijkblijvend functioneren en een gelijkblijvende werksituatie de intentie heeft om het contract om te zetten in een vast contract. In deze methode kun je ook een beetje het verleden en de toekomst meenemen. Het overwerk van de afgelopen twaalf maanden mag bijvoorbeeld meegeteld worden. Ook gegarandeerde verhoging binnen zes maanden kan meegewogen worden.

Als je flexwerker bent en je arbeidsverleden niet goed beoordeeld kan worden, omdat het bijvoorbeeld verbrokkeld of kort is, kun je eigenlijk alleen je toekomstkansen wegen. Tot een paar jaar terug kon je louter op basis daarvan vrijwel geen hypotheek krijgen. Inmiddels bestaat al een paar jaar de Perspectiefverklaring. Deze verklaring is ontwikkeld voor mensen die minimaal een jaar bij een uitzendbureau werken. Een Perspectief Taxateur bepaalt je kansen op de arbeidsmarkt. Omdat uitzendbureaus niet snel een vast contract geven is de Perspectiefverklaring een goede manier om te laten zien dat je de komende jaren kunt zorgen voor een bestendig inkomen.

Wie wel flexwerkt, maar niet via een uitzendbureau, kan sinds kort gebruik maken van de Arbeidsmarktscan. Met behulp van een algoritme worden je kansen bepaald op de arbeidsmarkt. Ik heb de scan eens voor mezelf ingevuld. Weliswaar ben ik ondernemer, maar ik deed net of ik in loondienst was. Helaas was mijn score te laag, want de arbeidsmarktkansen voor hypotheekadviseurs zijn niet hoog. Dit klopt ook met de werkelijkheid, want in de financiële sector is het langetermijnperspectief niet goed. De Arbeidsmarktscan kijkt naar harde data, zoals opleiding, leeftijd en regio, maar scant ook allerlei algemene bronnen. Binnen een paar minuten weet je wat je score is. Is die hoger dan 70, dan kun je de Arbeidsmarktscan aanvragen.