Wat zijn de kansen voor ondernemers in de coronacrisis?

Ondernemend Nederland wordt hard geraakt door de crisis. Sommige bedrijven komen acuut tot stilstand, als in een frontale botsing. Andere bedrijven hebben beperkt last van de crisis of profiteren er zelfs van. De wissel gaat in elk geval om– op financieel, juridisch, digitaal en organisatorisch gebied. Wat zijn de kansen? Hébben sommige bedrijven wel kansen?

Veel bedrijven hebben ineens een urgent probleem. Zij moeten eerst aan crisismanagement doen en snel kijken wat er nog te redden valt. Soms zijn de problemen zo acuut dat er haast niet tegen te ondernemen valt. Als ondernemer begin je in zo’n geval eerst met schade beperken en inventariseren welke voorzieningen er zijn om die schade te compenseren.

Winst is eenvoudig gezegd het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven. Als de inkomsten fors dalen en soms zelfs naar nul gaan, moeten de kosten naar beneden en de omzet weer omhoog. Banken en de overheid bieden vaak uitstel van betaling aan. De kosten gaan dan niet naar beneden, maar de lasten wel. Er ontstaat even lucht, waardoor een ondernemer tijd wint – en die tijd kan hij gebruiken om de bakens te verzetten.

Om voldoende per maand over te houden, kun je als ondernemer direct gaan snijden in de kosten of betalingsregelingen bespreken. Om de omzet op korte termijn zo veel mogelijk te herstellen ga je kijken of er tegemoetkomingen zijn en welke omzet nog wel mogelijk is. Dat kan door nieuwe vormen van omzet te zoeken of bestaande producten of diensten via andere kanalen te gaan bezorgen. Ik zag bijvoorbeeld dat als bedrijven mensen al vanuit huis lieten werken of al producten via internet verkochten, zij snel konden omschakelen. Bedrijven die nog niet van deze mogelijkheden gebruik maakten, bewogen veel langzamer. Wat voor mij een les was: als je al experimenteert en vooroploopt, ben je dus ook wendbaarder. In veel media wordt gesteld dat de grootte van de financiële buffer bepaalt of en hoelang bedrijven overleven, maar een flexibele organisatie bezitten en al ervaring hebben met verkoop via het web zijn eigenlijk ook buffers – onzichtbare.

Het is op dit moment geen vraag of er een recessie komt, maar hoe diep zal ze zijn en hoe lang zal ze duren? Op dit sluimerende risico kunnen bedrijven anticiperen door tijdig de samenstelling van hun organisatie aan te passen en mee te bewegen met de veranderende omstandigheden. Ik sprak bijvoorbeeld een ondernemer die het erg druk had en het niet nodig vond om zich op digitaal gebied verder te ontwikkelen. Terwijl we zojuist concludeerden dat het belangrijk is om als organisatie op dit punt wendbaar te zijn. Helaas ondernemen veel ondernemers bij de dag en gaan ze pas aanpassen als het écht moet. Vaak is dat ook de realiteit, maar op trends en ontwikkelingen kun je best anticiperen.

Het is dus kortom niet zo dat wie het beste product maakt, overleeft –weliswaar is dat een basisvoorwaarde– maar de onderneming die zich het best kan aanpassen. Heb je als ondernemer deze basishouding, dan maakt dit je wendbaar in crisissituaties.